2007. október 31., szerda

Samhain


samhain egy kelta és pogány ünnep. Jelentése: „nyár vége”. A kelta évkezdő nap, a tél kezdete, a legjelentősebb ünnep a kelták számára. A kelták két évszakra osztották föl az évet: a tél Samhain estéjétől Beltane (május 1.) estéjéig tartott, a nyár kezdetéig. Az ünnep több eleme átkerült a keresztény vallás mindenszentek napja, halottak napja, Halloween nevű ünnepeibe.
Az óesztendő végét, az új év kezdetét jelöli. A kelták hite szerint ezen az éjszakán egészen könnyen átjárhatóvá vékonyodik a túlvilág és evilág közti határ, a külső valóságunk és belső világuk közti függöny könnyedén fellibbenthető. A halottak szellemei eljönnek hozzánk. Az írek régi hite szerint ilyenkor a föld alól is előbújnak mindenféle jó, vidám, de ártó, gonosz lények is. Ez utóbbiaktól megóvhatjuk magunkat, ha ijesztő képűre faragott töklámpást állítunk az ablakunkba, udvarunkba, kertünkbe, amelynek belsejébe egész éjjel égő gyertyát állítunk. Ugyanezt a célt szolgálja a maskarás fölvonulás is, ez a szokás most is él az angolszász országokban, ahol leginkább Halloween néven ünnepelnek, és gyerekek is, felnőttek is ijesztő maskarákba öltöznek, így ijesztgetve egymást és elűzve a rossz szellemeket. Az eredeti kelta szokás szerint csak a felnőttek mulattak így.
Akárcsak nálunk a regősök karácsony-újév környékén, az írek is házról házra jártak csoportosan kántálva, hogy elűzzék a háztól a rontó szellemeket, némi kis megvendégelés, fizetség fejében.
Samhain ünnepéhez számtalan szertartás, jóslás kötődik, hiszen a pogány kelta hit szerint ez az év legmágikusabb éjszakája. Ilyenkor a család körbeüli a tűzhelyet, és a tűz körül kísértethistóriákkal szórakoztatják egymást. Másutt szeánszot ülnek, tarot-kártyát vetnek, vagy rúnából jósolnak.
A varázséjszaka gyümölcse az alma. Ami, mint tudjuk, a termékenység, az élet szimbóluma, Venus, Aphrodité, Iduna és más anyaistennők attribútuma. A gránátalma pedig az alvilággal is kapcsolatban áll: Perszephoné gránátalmamagokat evett, így lett az alvilág királynője Hadész, a holtak ura birodalmában.
A Samhain egyik legjellegzetesebb szimbóluma a töklámpa. Eredetéről vita folyik, de vagy ír, vagy skót eredetű szokás. Ezen az estén tilos volt hosszú útnak indulni. Aki mégis erre kényszerült, a töklámpással védte magát az ártó, bajt hozó kísértetektől, tündérektől – akik, mint tudjuk, igen nagy népsűrűségben fordultak elő azokon a tájakon.
halloween az angolszász országokban a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe október 31-én.
A töklámpás lett az idők folyamán a halloween legfontosabb jelképe. Az angol egyenes fordítás „carved pumpkin”. Az ilyenkor használt kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack O’Lantern. A történet szerint nevét egy Jack nevű részegestől kapta, aki az ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit ez egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel.
Amerikában halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik Trick or treat! szabadon fordítva: „Cukor vagy bot!” („Adunk, vagy kapunk?”) kiáltással felszólítva a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg a szerencsétlen ajtónyitónak van lehetősége „botot” választani – a következményekkel együtt. Általában a gyerekek édességet kapnak, a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában általában baráti társaságban jelmezbált rendezve ülik meg ezt az ünnepet.A halloween nagyon fontos ünnep Amerikában.
Európában halloween sokáig feledésbe merült. Néhány helyen elvétve jelmezbe öltöztek és tökdíszeket helyeztek el a lakásban, de ez a szokás is hanyatlóban volt. Az utóbbi években azonban a halloween ünneplése ismét visszatért, valószínűleg a népszerű amerikai ponyvakultúra (képregények, filmek) nyomán. Az utóbbi években Magyarországon egyre több helyen ünneplik meg. Az iskolákban beöltöznek a gyerekek és cukrot osztanak az osztályokban.

Kulturális háttér

Halloween valószínűleg a kelta kultúra őszre (november 1-re) eső újév Samhain ünnepéből ered. Ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben megholtak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjel vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. Britanniának Rómával való kapcsolata idején két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak ismert kelta ünnep komoly mediterrán elemeket tartalmaz. Az első a római Feralia, a holtak emléknapja (innen a holtakról való emlékezés rituáléja), a másik pedig Pomonának, a gyümölcstermésért felelős númennek a napja (az ő szimbóluma volt a mai halloweeneken fontos szerepet játszó sok alma).
A kereszténység terjesztésekor a hittérítők azt a feladatot kapták, hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazítsák azok betiltása helyett. Így ez a pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe lett (omnium sanctorum). III. György pápa a 800-as években a korábban május 13-án ünnepelt Szűz Mária és a mártírok emléknapját október 31-re helyezte át. Írországban ez az éjszaka All Hallow's Eve, „Mindenszentek éjszakája” nevet kapta. November első napja volt az ünnepnap, All Saints' Day(All Hallow's Day, „Szentek napja”). Később ez a kettő sok helyen összemosódott
Egy másik forrásból:
Samhain (ír: szó-in, skót: szaven)
Jelentése: "nyár vége". A kelta évkezdõ nap, a tél kezdete. A kelták két évszakra osztották föl az évet: a tél Samhain estéjétõl Beltane (május 1.) estéjéig tartott, a nyár kezdetéig. Az ünnep más elnevezései: Halloween, Hallowmas, All Hallow's  Eve, Mindenszentek Napja, Halálünnnep. A legjelentõsebb ünnep a kelták számára.
Az óesztendõ végét, az új év kezdetét jelöli. A kelták hite szerint ezen az éjszakán egészen könnyen átjárhatóvá vékonyodik a túlvilág és evilág közti határ, a külsõ valóságunk és belsõ világuk közti függöny könnyedén fellibbenthetõ. A halottak szellemei eljönnek hozzánk. Ezért gondoskodnunk kell szeretteink szellemérõl: megvendégeljük õket, õrájuk is gondolunk, külön terítéket szolgálunk fel számukra a vacsoránknál. Különösen azoknak, akik az elmúlt év során távoztak közülünk. Az írek régi hite szerint ilyenkor a föld alól is elõbújnak mindenféle jó, vidám, de ártó, gonosz lények is. Ez utóbbiaktól megóvhatjuk magunkat, ha ijesztõ képûre faragott töklámpást állítunk az ablakunkba, udvarunkba, kertünkbe, amelynek belsejébe egész éjjel égõ gyertyát állítunk. Ugyanezt a célt szolgálja a maskarás fölvonulás is, ez a szokás most is él az angolszász országokban, ahol leginkább Halloween néven ünnepelnek, és  gyerekek is, felnõttek is ijesztõ maskarákba öltöznek, (többnyire az épp aktuális horrorfilm hõsének képmását öltve),  így ijesztgetve egymást és elûzve a rossz szellemeket. - Az eredeti kelta szokás szerint csak a felnõttek mulattak ily módon.
Akárcsak nálunk a regõsök Karácsony-Újév környékén, az írek is házról házra jártak csoportosan kántálva, hogy elûzzék a háztól a rontó szellemeket, némi kis megvendégelés, fizetség fejében.
Samhain ünnepéhez számtalan szertartás, jóslás kötõdik, hiszen a pogány kelta hit szerint ez az év legmágikusabb éjszakája. Ilyenkor a család körbeüli a tûzhelyet, és a tûz körül kísértethistóriákkal szórakoztatják egymást. Másutt szeánszot ülnek, tarot-kártyát vetnek, vagy rúnából jósolnak. Ezen az éjszakán különösen hatásos, ha tükör elõtt elsuttogjuk a kívánságunkat. A jóslások hasonlóak a mi szilveszteri szokásainkhoz: jövendõbelinkrõl, házasságról, a várható éves idõjárásról és egyáltalán, a jövõ évben várható szerencsérõl tájékoztatják a kíváncsi kérdezõt.
A varázséjszaka gyümölcse az alma. Ami, mint tudjuk, a termékenység, az élet szimbóluma, Vénusz, Aphrodité, Iduna és más anyaistennõk attribútuma. A gránátalma pedig az alvilággal is kapcsolatban áll: Perszephoné gránátalmamagokat evett, így lett az alvilág királynõje Hádész, a holtak birodalmában.
Néhány almajóslás Samhain éjjelére: aki elõször almába harap, az lesz az elsõ az év során, aki házasságot köt. Ha egy szép, egészséges, hibátlan piros almát meghámozunk óvatosan úgy, hogy a héja egyetlen összefüggõ csíkban maradjon, és ezt a héjat bal kezünkkel óvatosan hátrahajítjuk jobb vállunk fölött, akkor az almahéj-tekervénybõl kirajzolódik igaz szerelmünk neve.
Skóciában köveket tesznek a tûzbe ezen az éjszakán. Akinek a köve másnapra elhomályosodik, az meghal a következõ évben. Ha a tûzhely hamujában másnap lábnyomot találunk, valaki meghal a családból a következõ évben- mégpedig az, akinek a lába éppen beleillik a nyomba.
A Samhain egyik legjellegzetesebb szimbóluma a töklámpa. Eredetérõl vita folyik, de vagy ír, vagy skót eredetû szokás. Ezen az estén tilos volt hosszú útnak indulni. Aki mégis erre kényszerült, a töklámpással védte magát az ártó, bajthozó kísértetektõl, tündérektõl - akik mint tudjuk, igen nagy népsûrûségben fordultak elõ azokon a tájakon.
A Samhain igazi értelme, jelentõsége az eltávozottakkal való kapcsolat fölidézése, emlékük, szeretetük ápolása, majd békés elbocsátásuk, egyúttal elõretekintés, az érkezõk fogadása. "Engedd távozni a távozni akarót, engedd érkezni az érezni akarót" - soha ennél alkalmasabb idõpontot! Lelkünkben is felidézhetjük ilyenkor az elmúlt év "eltávozottjait", személyeket, történéseket., "vendégül látjuk" õket, megtiszteljük, majd békében elbocsátjuk, hogy aztán nyugalomra találjanak és figyelhessünk az új történésekre.

2007. október 30., kedd

Jobboldal...


..ami nem a narancsos párt,hanem a blogdizájn jobb oldala,végre kitaláltam,mit pakolok oda.Jó dolog a photoshop :) Kaptam mindenféle tippeket Bundikától,köszi ezúton is,de rájöttem,hogy nincs lelkierőm minden alkalommal cserélgetni a képeket.Szóval ha kész lesz a képecske és lapitopira csatlakoztatható netem is lesz hozzá,akkor felteszem,aztán nekiugrok a Három nővér dizájnolásának,mert már mikor beígértem a tesóimnak,aztán semmise lett belőle.Meg az is lehet,hogy Jersey kisasszonynak is kreálok valamit,ha szeretné :p Még megálmodom.
Szaporodnak a kategóriák,van ugye EZ,a Blogdolgok,aztán van a Társadalmi célú bejegyzések,itt főleg véradásról meg ételosztásról meg ilyen vidám és kevésbé vidám dolgokról lesz szó,meg mindenféle érdekes programokról is akár.
Azt is mondták,hogy tegyek fel magamról fotót,szerintem éppen elég kép kering rólam a világhálón,aki mindenáron a csúf verébfejemet akarja,az nézze vf-en,vagy wiwen,vagy a honlapomon.Vagy keressen fel élőben :p
Najó,elég volt,kikapcsolom magam mára,mert veszélyesen hülye vagyok.Holnap ünnep meg fodrász,festéket kell vennem a fejemre.
Csók!

2007. október 28., vasárnap

Ari, a hős

Hát komolyan mondom,a kutyám nemnormális,tudja,hogy rühellem a galambokat.Mindegy,azért aranyos sztori,úgyhogy elmesélem.Az van,hogy a kedves sógorom galambokat tart itthon,annak ellenére,hogy nekem galambfóbiám van,mindegy,nem lakom itthon,meg elég keveset vagyok a "kedves kismadarak" közelében.
Ma kiengedtem a kutyát a kertbe futkosni meg pisilni meg ilyenek.Hívom vissza egy félóra múlva,semmi sehol.Nézem hátul,a kapunál,nincs.Tudni kell,hogy a kerítésünk elég érdekes,mert van ugye drótkerítés meg dekornád,a kettő közt meg kb. fél méteres sáv.A dróton persze itt-ott van néhány lyuk,ezeken Kutymorgó simán kifér,most is a két kerítés között volt egy galambbal,ami valószínűleg odapottyant és sehogysem akart kirepülni.Ari jólnevelt kiskutyához illően nem bántotta,de elkezdte bökdösni és így terelgette addig,míg egy lyukhoz nem értek,amin át visszajutottak a kertbe.Persze én nem mertem megfogni,hiszen írtózom ezektől a tollas kis csúfságoktól.Más madárral semmi bajom,node a galamb...Pfuj.Aztán eszembe jutott,hogy van egy doboz gumikesztyű a garázsban,fogtam hát magam és felhúztam egy párat a kezemre.Így már meg mertem fogni a madarat és visszatuszkoltam a galambdúcba.Persze közben majdnem hánytam és az a kis dög azóta is ott csücsül és les ki a fejéből.Azért kíváncsi lennék,mi jár a borsónyi agyában...Biztosan épp azon gondolkodik,hogy "hálából" jól lefossa a mosott ruhát...
Szóval Arika galambot mentett ma :) Kis hősöm,én a helyében biztos elharaptam volna a madár nyakát... 

2007. október 26., péntek

Robi

Hazajött a Mikrobi :) Tök vicces,én a héten tudtam meg,hogy haza akar jönni,rögtön írtam is neki mailt,hogy mi igaz a pletyiből,mondta,hogy pénteken itthon lesz,de én azt hittem,csak valamikor estefelé,pláne hogy Párizsban,ahová a tokiói gép leszállt,sztrájkoltak,legalábbis ha az infóim helyesek,erre anyu hív 4kor,hogy itthon van és itt vár és jaj annyira aranyos volt és jól néz ki és jól utazott azt mondta.Örülök,hogy itthon van,voltak Gabikáéknál is,megnézték "Panna-chant",mellesleg nekem is le kéne másznom hozzájuk,mert laza 3 hónapja áll itthon Alíz karkötője,mert már másnap készvolt,ahogy szólt,hogy kell neki is olyan.
Mellesleg jól vagyok,játszottam tegnap Viával,ma vettem tököcskés mécsestartót meg vaníliás gyertyát :) Halloween rlz,majd írok egy épkézláb ünnepleírást.Addig is csókcsók! 

2007. október 23., kedd

Osztálytalálkozó

Szombaton volt az első érettségi találkozónk és meg kell mondjam,jól sikerült :) Nem rúgtam be,nem kell megijedni,egész este baracklét kortyolgattam(igen,csak így,tisztán!).Nem mellesleg a Darknessben voltunk és találkoztam a Timee-vel aki legalább annyira szép élőben,mint a képeken.Jó volt látni Zsófit,szép lett a haja és jól áll neki a szemüveg.Kis Gabi már nem is olyan kicsi,egészen megemberesedett,Andris nemkülönben,bár ő már harmadikban is úgy nézett ki,mint egy félisten,nem csoda,ha Zsófi már akkor odáig volt.Attila nem változott,ő jó úgy,ahogy van :D Zoliról nem maradt le a necckesztyű,ennek csak örülni tudok,Peti még mindig cigizik,nem keveset,Grego is egészen önmaga maradt,én meg hát...Azt hiszem sose növök fel :D Najó,túlvagyok néhány nem túl kedves dolgon,de megkomolyodnom nem igazán sikerült,ezt talán ők is elismerik.Rossz voltam,rossz vagyok,rossz leszek :D 
Nagyon jó volt újra látni az OSZTÁLYT.Igen,így,csupa nagybetűvel. 

2007. október 20., szombat

Hiszek a csodákban...

Nagyon szépen köszönöm a válaszokat az iwiw-en.Mindenkinek.Tudtam,hogy élnek még jó emberek a földön,s hiszem,hogy együtt csodákat tehetünk.Mert a szeretet csodákra képes.
Nemrég olvastam valahol,hogy a szeretet határtalan,s attól,hogy egyre több embernek adsz,azoknak,akiket eddig is szerettél,ettől még nem jut kevesebb,s azt kell mondjam,ez így igaz.Persze könnyen beszélek,nekem hatalmas szívem van(meg hatalmas családom és baráti köröm,akiket mind-mind nagyon szeretek).
Mégegyszer köszönöm,továbbra is arra kérek minden kedves A negatív vércsoportú olvasót,menjen és adjon vért Mamácskának,mert szeretnék vele (is) táncolni,ha egyszer majd férjhez megyek és csapunk egy hatszáz fős lagzit.Na jó,félre a tréfát,tényleg elkél minden segítség.Pár csepp vér,egy kis szeretet emberéletet ment. 

2007. október 19., péntek

Véradás, Mamácskáért


Fontos közlemény,bár tudom,egyre kevesebben olvasnak.
Kedves Olvasó!

Amit írok,az nem szokványos körlevél,nem hülyeség,nem babonás levéllánc,senkit sem fenyegetek azzal,hogy lerohad a fél karja,ha nem küldi tovább.Rajtad múlik,azon,mennyi emberség szorult beléd!Mert sosem tudhatod,neked mikor lesz szükséged minden segítőre.
Mert bizony segítség kellene egy közeli ismerősömnek,aki súlyos beteg és nem én vagyok az egyetlen,aki szeretné,ha még sokáig köztünk lenne.Édesanyám évtizedek óta dolgozik együtt vele és bevallom,kevés olyan embert ismerek,aki ennyit tesz másokért,az a legkevesebb,amit érte tehetek,hogy ezt ide és az iwiw-re leírom.Vérre lenne szüksége,de a vérellátóban nincs csoportazonos vér,másmilyet meg sajnos nem kaphat.'A' negatív vér kellene,ha neked ilyen van,szépen kérlek,segíts,adj vért!
A véradásra a következőket írd fel és vidd magaddal:
A beteg neve: Jakabné Petői Mária
Születési helye: Szügy
Születési ideje: 1950. május 24.
anyja neve: Paulovics Mária
TAJ: 064556927
Kezelőorvosa: Dr. Klinkó Tímea(Onkológiai- Radiológiai Kórház, 1145 Budapest,Uzsoki utca 29,telefonszám: 06-1-251-7333)
Ahová menned kell,ha vért akarsz adni:
Országos Vérellátó Központ
véradó részleg,Budapest, Karolina út 19-21
A recepción mindenképp jelezd,hogy IRÁNYÍTOTT VÉRADÁSRA jöttél!
Ezer köszönet!

Én
Megjegyzés: én is mennék,de nekem 0-s vérem van,rh +,tehát nem jó.

A Német-Római Birodalom by ELTE

Tegnap este átváltoztam.Nem kell megijedni,a fekete szín maradt,csak éppen visszaugrottam kicsit a középkorba,elmentem egy jót bulizni.Elegáns,késői belépőt terveztem,ami azt jelentette,hogy 7 helyett 8-ra toltam oda a képem,a Balogh meg odaugrált elém cigányruhában,aztán jöttek a lányai is.Lecsüccs,sör,bidi,cigi,tüzike.Jött Colos,a 30-as keresztes lovag játékkarddal,aztán Rőtszakállú Barbarossa Börni, a király,hozta magával szépséges és szűzies leányát,Mrs. Drake(Adrika,a kalóz) is ott volt,,valamint Papesz,a pápa a sok búcsúcédulát áruló szerzetessel,meg egy rakat régész,romanisztikás és ókoros.Mi törisek meg épphogy tízen lézengtünk,kezdődött a verseny,a szépséges és szűzies királylányt elrabolta a gonosz és vérszomjas sárkány(vagy fordítva?) és mi,a lovagok(és lovaginák) versenyeztünk,hogy kiszabadíthassuk.No és kik ittak a sárkányvérből a végén?Hát perszehogy a 30-as örs,a törisek kemény magja,megnyertük,mert mi vagyunk a leghangosabb,legfabóbb és legbölcsészebb csapat széles e világon.
Ki nem töris,nem is bölcsész! :D Ingyiribingyiri,ELTE!
Megjegyzés:viszonylag korán,fél 1-kor értem haza,mert bevérzett a szemem a sok füsttől... 

2007. október 18., csütörtök

Újdizájn helyett...


Valamelyik nap kitaláltam,hogy csinálok új ruhácskát a blognak,mert megérdemli(l'oréal :D ),de aztán rájöttem,hogy annyira nagyon-nagyon belezúgtam ebbe a mostaniba,hogy nem akarom szétkapni.Sok munkám van benne.
A jobb oldalra kellene kreálnom valamit(Bundikám szerint is,a kis dög kint mereszti azt a formás seggét Írországban és tudja jól,hogy odáig meg vissza vagyok a Smaragdzöld szigetért és áhh...egyszer kimegyek,de legalább lesz kinél aludnom.Ugyi kisfiam befogadod a te Norewádat?),tippeket várok komment formájában,aztán majd alkotok jót.Gondoltam rá,hogy kirakok egy fotót magamról,de ennyire egoista azért mégsem vagyok...
Szóval tippeket nekem ide kommentbe és én nem beszélni magyar.Ma este legalábbis nem sűrűn fogok értelmes magyar mondatokat alkotni.Majd holnap tartok mesedélutánt,meg vasárnap is,mert szombaton osztálytalálkozó(jippjipp,ezer éve nem láttam a drágáimat.Najó,tavaly,de mintha évezredek teltek volna el a ballagásom óta...akkortájt indult a blog)és nagyon funny lesz,legalábbis a csapatot ismerve.

2007. október 17., szerda

Köszönetnyilvánítás

Ezer köszönet és örök hála neked a ma délutánért!
Csókollak!

Rossz álom

Szörnyű rémálmom volt az éjjel.Balhézott egy vendég és pisztolyt szegezett anyára.Nem lőtte le,vagyis nem tudom,mert épp meghúzta a ravaszt,mikor felébredtem,de a lövés még éppen nem dördült el.Nagyon féltelek Édesanya,vigyázz magadra!
Egyébiránt nem sokat aludtam,de ahogy hallottam,Te sem és ugyebár olyankor szoktunk mindketten éjszakázni(egymástól távol),ha valami rossz előérzetünk van.Kívánom,hogy ne történjen semmi baj.Nagyon szeretlek!
Ma szeretnék minél több ember arcára mosolyt csalni és szeretnék néhány önelégült vigyort letörölni. 

2007. október 16., kedd

:(

Ezt meg kell osztanom Veletek.Kábé így érzem most magam,de nem tudom,miért.

(itt eredetileg egy kép van egy szomorú mackóról, aki egy esőáztatta ablakon néz ki)

Kommentek

Megcsináltam a kommentezőt,szűrőt is kapott,szóval mostmár lehet írogatni megint,szóljanak a hangok ;)
Az elveszett kommenteket sajnos nem tudtam elővakarni,béna vagyok,elnézést érte :(
Szenvedek,latint kéne tanulni,de itt szívok,mióta valami vakegér belemászott a blogba és átállítgatott mindent.Még jó,hogy a sablonba nem nyúlt,meg a többi blogba se,mert igen,van több is.Norewa mindenütt ottvan,valami okos ember már thrillionra is regelt egy karit a nevemmel,ami bizonyos szempontból akár még hízelgő is lehetne,de számomra inkább bosszantó,sebaj,megdumáltam vele,hogy váltson nevet generációváltáskor.Hiába no,az az átkozott népszerűség.*reped a plafon*

2007. október 14., vasárnap

Megint festünk :)

A változatosság kedvéért az ajtófélfát,a konyháét,mert konyhaajtó az nincs(köszi Apu!),mert minek.Narancssárga lett,arannyal kombinálva és kiírtuk rá,hogy Be inspired.A következő a fürdőszoba lesz,smaragdzöldre tervezzük,arra meg az lesz írva,hogy Be sensual,mert az jó :)
Nem mellesleg nagyon jó volt otthon lenni,de ITTHON is igazán nagyon jó,mert itt van Manó(épp a hajammal alkot,kiegyenesíti)és mert itt nem szól bele senki semmibe,na nem mintha bárki zaklatna Gyarmaton,csak mégis más.Nem jobb,mindkettőt másért szeretem.
Anyukám feljöhetne egy hétvégére,elvinném teaházba,meg főznék neki valami finit,vagy ha nem lenne türelmünk hozzá,akkor ennénk gyrost a sarki arab kajáldában és végre Manót is megismerné,akit most fűzök,hogy jöjjön velem bálba,mert férfipartnert nem biztos,hogy akarok.Tavaly is ráfáztam,aztán egyedül ültem egész este,mint az ujjam.Gólyabálra viszont be kéne újítani egy partnert,mert ciki,ha az ember lánya egyedül megy.Vagy annyira nem?Fene tudja,közben már azon agyalok,hogy a nappali ajtaja milyen színű legyen és hogy milyen felirat legyen,mert felirat az kell.
Ja és kösz szépen Valakinek,aki belenyúlt a blogomba és nem lehet normálisan kommentelni...Nembaj,jóez,majd megszerelem (szerelem?Az jóljönne...)és akkor szólhatnak a hangok megint. 

2007. október 8., hétfő

Nátha

Pfujj de utálok betegen fetrengni otthon...Ezért inkább leléptem és itt a kis lakásomban fetrengek betegen,ami nem sokkal jobb,de itt legalább nem zavar senki,csak a kutya hiányzik,mert ő melegít(ett)...Elhasználtam egy rakat pézsét,megettem egy fél levél paracetamolt,megittam már vagy tíz liter teát,napi 1 gramm C-vitamint szedek és alig-alig javulok,pedig a borsmentás módszereim eddig beváltak.Bele lehet halni egy megfázásba? :D
Görögre se mentem be,nem bírtam felkelni az előbb említett okok miatt,néprajzra meg tök feleslegesen toltam oda a képem,a tanár nem igazán tudta,miről beszél,vagy ha tudta se lehetett igazán érteni,mert nem nyitja ki a száját,mikor beszél.Mindegy,azért valamennyit sikerült jegyzetelnem... 
Ja,ma este megint vacsit gyártunk,maláj csirkecsöcs "rizsával",aki akar,csatlakozzon,gondolok itt Mollifollira. 

2007. október 7., vasárnap

Színjáték

Majd' egy év után újra láttalak.Persze úgy tettünk mindketten,mintha a másik ott se lenne,be kell valljam,egész jól ment.Habár kétszer majdnem infarktust kaptam tőled,egyszer,amikor kábé két centire álltunk egymástól és te véletlenül(?)hozzáértél a táskámhoz,ami nem baj,csak tudod,nagyon vigyázok arra a táskára,mert én varrtam és mert a fél életem benne van(telefon,pénz,bankkártya,határidőnapló ami nélkül nem tudok élni),meg egyszer amikor ültem ott abban a fotelban és te megindultál felém a tömegből,aztán az utolsó pillanatban irányt váltottál és én fellélegeztem,mert azt hittem,valami csúnyát akarsz a fejemhez vágni,vagy egyáltalán csak köszönni akarsz,bár akkor úgy tettem volna,mintha vadidegen lennél.Jó játék volt ám,hogy keresztülnéztünk egymáson,de tényleg.Ja,egyszer meg egymásra néztünk,de te meg se rezzentél,ahogy én se,csak mosolyogtam,mint a tejbetök,de az a mosoly nem neked szólt,hanem az estének,mert szép este volt.Szomorkásnak tűnhettem,de csak mert beteg voltam(vagyok) és fáradt is,persze a zenét azért tudtam élvezni,minden idegszálamat felborzolta,csak tombolni nem volt energiám.Meg tudod,a fóbiáim...
Nem mellesleg rémesen nézel ki.Komolyan.Hosszú a hajad és nem áll jól,ráadásul sovány is vagy.Nem célozgatni akarok,félre ne érts,bántani se akarlak,csupán aggódom.Jó volt látni a Lányt,csak az nem tetszett,ahogy bántál vele.Habár...Te tudod.
Mindenesetre alaposan kiábrándultam belőled,de jó ez így,ahogy van. 

2007. október 3., szerda

Palóc lyány tócsnija

Hátazúgyvolt,hogy Piri mama csomagolt nekem alapanyagokat,krumplit,tojást,sajtot,fűszereket,mert hát ugye kicsi Norewa mindenféle kísérleteket végez a konyhában,magyarán főzni tanul.
Vagy kétszer felcsörgettem tegnap,hogy ugyan mennyi liszt meg mennyi tojás kell három nagyobbacska krumplihoz,mondta,hogy tojásból egy is elég,a lisztet meg nem mondta meg,ergo úgy érzésre raktuk bele,mert ez benne a művészet.Manó se csinált még ilyet,neki is újdonság volt.
Megpucoltam a krumplit,lereszeltük,összeraktuk a motyót,kisütöttük,helyes kis lepénykék lettek belőle :)
Más:
Hatszázhuszonhatodszor megnéztem a kedvenc filmemet(gyengébbek kedvéért: Interjú a vámpírral),kivételesen inglisül,mádzsár felirattal és rájöttünk,hogy írtó szexisek a vámpírok és hogy a Banderas a tökéletes Armand. *nyálcsorgnyálcsorg*